Subdomeinen

Op deze pagina vindt u alle informatie over subdomeinen.

Subdomeinen aanmaken

Om een subdomein aan te maken gaat u naar "Subdomains" vanuit uw beheer paneel.

In de bovenstaande afbeelding maken wij een nieuw subdomein "newsub.site/helper.com" Klik op "Create"

Het is mogelijk om een subdomein in een subdomein aan te maken.
Noot: Het kan enige tijd duren voordat de subdomein actief is.

Uploaden naar een subdomein

Elke subdomein verschijnt als puclic_html/subdomein-naam. Dit betekend dat u uw subdomein ook bereikbaar is via http://www.uwdomein.be/subdomein-naam. Het uploaden naar een subdomein werkt hetzelfde als het uploaden naar uw standaard domein.

Verwijder subdomein

Om een subdomein te verwijderen selceteert u het subdomein en klik op "Delete Selected".
Naast de "Delete Selected" knop ziet u een check box, selecteer deze indien u de map en inhoud wilt verwijderen.


Subdomein stastieken

Naast de subdomein ziet u de link "Stats", klik hierop indien u de statieken wilt bekijken.

FTP accounts aanmaken aan een subdomein

Voor elk subdomein kunt u een aparte FTP account aanmaken.
Om een FTP account aan te maken aan een subdomein volg de volgende stappen:

  • Maak een subdomein aan indien u dit nog niet heeft gedaan..
  • Vanuit de main pagina van uw beheer paneel klik op "FTP Menu" en hierna op "Create FTP account link."
  • Bij FTP Username vult u de subdomein in (zonder .uwdomein.nl).
  • Voer een wachtwoord in.
  • Selecteer "User" .
  • Klik op "Create".


Login:
Paswoord:
HOME - CONTACT - RESELLER - SUPPORT - LINKS - PROMOTIES
VRC-webservices 2006. All rights Reserved. Designed by Colt Design